7 mei 2007

Communicatie ten tijde van de fusie- en overnamegolf

Het zijn spannende tijden voor bedrijven. Hedge funds beleven een opmars, private equity partijen zijn actiever dan ooit en de huidige fusie- en overnamegolf lijkt het hoogtepunt nog niet te hebben bereikt. Of een bedrijf een fusiepartner heeft gevonden of target is om overgenomen te worden - vriendschappelijk dan wel vijandig - goede communicatie richting alle stakeholders is in dergelijke situaties steeds essentieel, zoniet cruciaal. Vooral in het geval van beursgenoteerde ondernemingen. Enerzijds om begrip te creëren bij analisten, toezichthouders, aandeelhouders en personeel, maar niet in de laatste plaats omdat de eerste kop die in de krant verschijnt de toon zet en uiteindelijk een grotere invloed op stakeholders heeft dan de berichtgeving van het bedrijf zelf. Niet voor niets is een agressieve mediabenadering onderdeel van de strategie van veel hedge funds.
Daar zullen bedrijven iets tegenover moeten stellen. Geen bestuurskamer die erop zit te wachten een speelbal van de publieke opinie te worden, voortgedreven door de nimmer aflatende stroom aan nieuws, nieuwtjes en geruchten die door betrokkenen rond fusies en overnames worden verspreid. In de afgelopen jaren schoof Hill & Knowlton aan bij de adviseursteams van verschillende bedrijven die bezig waren met een fusie, (vijandige) overname of een aanval van hedgefunds af te slaan. De ervaring leert: goed voorbereid zijn betekent werken aan de equity story, key messages, scenario’s voor mediabenadering en de implementatie richting alle stakeholders. Het zijn intensieve processen, waarbij inzichten en advies op financieel, juridisch en communicatiegebied op elkaar afgestemd moeten worden. Het vereist niet alleen een goede samenwerking tussen de verschillende adviseursteams, maar ook voldoende inzicht in financiële en juridische factoren van de deal om het juiste communicatieadvies te kunnen geven. Want hoewel het vaak om de juridische kant lijkt te gaan, en de cijfers veel aandacht krijgen, zijn er inmiddels voldoende voorbeelden die laten zien dat percepties rond een deal net zo veel impact kunnen hebben op het slagen ervan. Mits in juiste handen, zijn die percepties met een adequate communicatiestrategie te managen.


In de afgelopen periode heeft Hill & Knowlton geadviseerd bij meer dan tien projecten die te maken hadden met fusies, overnames, IPO, de-listing, aandeelhouders activisme en verandering van topmanagement.