11 februari 2008

Aanbieding voor collegereeks Strategische Communicatie op Nijenrode

Als communicatieprofessional krijgt u in uw dagelijkse praktijk veelal te maken met communicatievraagstukken die raken aan verwante vakgebieden. Focus Conferences ontwikkelde een reeks colleges over de essentialia van de communicatie, behandeld vanuit de oorspronkelijke vakgebieden. Kennis vanuit de bron. Hill & Knowlton geeft haar relaties de mogelijkheid deze collegereeks bij te wonen met een aantrekkelijke relatiekorting.
Wanneer wordt communicatie psychologie? Wanneer is de organisatie-strategie ook de communicatie-strategie? Wat leert filosofie over denken en doen? Wat zou u moeten weten over veranderkunde? En is crisismanagement een zaak van bestuurders of van communicatie-adviseurs? Een goede communicatie-professional kijkt verder dan de communicatie-theorie lang is.


Experts uit de psychologie, strategie, veranderkunde, organisatie-advies, krijgsmacht en de filosofie gaan in op de kern van hun vakgebied. Vervolgens leggen zij met u en een door de wol geverfde communicatie-expert de verbanden met de dagelijkse praktijk. Kennis en inspiratie uit verwante disciplines, vertaald naar de praktijk van de communicatie-adviseur


Persoonlijk meesterschap
De reeks wordt gefaciliteerd door Jeroen van Seeters, CEO Hill & Knowlton Nederland. Hij bewaakt gedurende de reeks:
· De rode draad tussen de colleges
· De samenhang van de verschillende thema’s met communicatie
· De aansluiting met uw persoonlijke ontwikkelbehoefte
Tot slot van de reeks volgt u een intensieve masterclass, waar u met de bagage van de colleges, uw eigen ervaring en de inbreng van andere deelnemers, invulling geeft aan de ontwikkeling van uw persoonlijk meesterschap.


Korting voor relaties van Hill & Knowlton
Kijk voor meer informatie over deze reeks colleges op http://www.focusconferences.nl/?pid=32&itemid=155&contentItemID=668.
 Indien u geinteresseerd bent kunt u contact opnemen met Karen Bergisch (bergisch@focusbe.nl) om u aan te melden. Als u daarbij vermeldt dat u via Hill & Knowlton komt, ontvangt u 15% korting op deze college-reeks en evt. de Masterclass