16 juni 2009

Aanbevelingen Young Bilderberg Conferentie voor vernieuwend leiderschap

Breukelen, 4 juni 2009 - Tijdens de Young Bilderberg Conferentie 2009 heeft de aankomende generatie business leaders in een bijeenkomst in het Koetshuis van Nyenrode Business Universiteit ervaringen, visie en inspanningen gebundeld om vernieuwend leiderschap te bevorderen. De uitkomst van hun discussies onder de titel “Wil de nieuwe leider opstaan?” werd in de vorm van een Slotverklaring aan Dr. Alexander Rinnooy Kan (SER) en Prof. Dr. Bert de Groot (Nyenrode Business Universiteit) overhandigd.
De Young Bilderberg Conferentie is een besloten platform voor de komende generatie zakelijk leiders. Als resultaat van de Young Bilderberg Conferentie 2009 zijn de aanbevelingen in een Slotverklaring geformuleerd. Tijdens de overhandiging gaf Dr. Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, zijn visie en feedback op de uitkomst van de Conferentie en hij gaf daarbij aan dat hij graag meedenkt over een vervolg op de discussie.In de Slotverklaring stellen de jonge leiders voor om, in plaats van het huidige jaarverslag, jaarrekening en sociaal jaarverslag, organisaties verplicht stellen een stakeholdersjaarverslag op te leveren. In dit stakeholdersjaarverslag moeten, naast een verantwoording over de afgelopen periode, ook niet-financiële aspecten belicht worden (diversiteit, duurzaamheid, risicomanagement en integriteit) en vooral ook een blik vooruit werpen.Ook wil de Young Bilderberg groep (verplichte) uitwisselingsprogramma’s opzetten tussen organisaties en hun stakeholders, om ervoor te zorgen dat toekomstige leiders opereren en beslissingen nemen vanuit een breder referentiekader. Deze uitwisseling is bedoeld voor high potentials (30-35 jaar) en zou minimaal 1 jaar moeten duren.Ten derde vinden de deelnemers dat er behoefte is aan een code voor goed leiderschap, om het vertrouwen in Nederlands Leiderschap van binnenuit en van buitenaf te vergroten. De Young Bilderberg Conferentie stelt zichzelf ten doel hiervoor een Handvest te ontwikkelen, dat ook als basis kan dienen voor onderwijs gericht op jonge leiders. De Conferentie ziet hierin een rol weggelegd voor zowel de SER als Nyenrode Business University, om het draagvlak te vergroten.