6 september 2007

AFM verscherpt toezicht op onverwijlde mededeling van koersgevoelige informatie

De kranten berichten vandaag over de resultaten van het AFM onderzoek naar koersbewegingen en handelsvolumes voor en na publicatie van persberichten door beursfondsen, met koppen als 'AFM maant bedrijven tot snellere informatie' (Telegraaf) en 'Verdachte handel voor ruim kwart overnames' (FD). Er is gekeken naar alle persberichten die 15 maanden voor en na 1 oktober 2005 (datum inwerkingtreding Wet Marktmisbruik) zijn verschenen.
Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de markt 'schoner' is geworden; er is een afname van abnormale koersbewegingen voorafgaand aan officiële mededelingen van bedrijven. Informatie wordt eerder naar buiten gebracht en er wordt minder voorkennis gelekt sinds de AFM de rol van toezichthouder op zich heeft genomen. In de financiële sector is echter weinig verbetering te zien, met name als het gaat om koersbewegingen voorafgaand aan mededelingen over fusies en overnames.


De AFM waarschuwt bedrijven dat nog scherper gelet zal worden op onverwijlde mededeling van koersgevoelige informatie en waar nodig ingegrepen zal worden.


Voor beursgenoteerde ondernemingen geldt steeds de afweging of bekendmaking een proces positief of negatief beïnvloedt. Enerzijds kan het in het voordeel van een proces zijn om bepaalde informatie stil te houden, anderzijds zal een ingrijpen door de AFM wegens achterhouden van koersgevoelige informatie de koers en reputatie van het bedrijf geen goed doen. Dit geldt met name in fusie- en overnamesituaties of wanneer activistische aandeelhouders zich roeren. Hierbij zijn twee zaken van groot belang: zorg voor de juiste mediaregie en betrek de AFM tijdig in het proces. De juiste mediaregie is essentieel om het bericht bij de stakeholders op de juiste manier en het juiste moment te doen landen, vóórdat een ander dat, meestal op de verkeerde manier, voor je doet. Het tijdig betrekken van de AFM is niet alleen nuttig, maar sluit de kans zo goed als uit dat ingegrepen moet worden door de toezichthouder.


Overigens verdient opmerking dat de analyse en het toezicht van de AFM zich louter richt op het effect van berichtgeving of het gebrek daaraan op de beurskoers en de financial community, wat slechts één stakeholder is van een bedrijf. Berichtgeving die een positief effect op de koers kan hebben, zoals een bezuiniging, kan een negatief effect hebben op andere stakeholders.


Voor een Raad van Bestuur, de communicatiemanager, de IR manager en de corporate lawyer is juist de uitdaging om de consequenties van een persbericht voor alle stakeholders in ogenschouw te nemen, binnen de kaders van de wet.


Hill & Knowlton Financial Group adviseert geregeld beursgenoteerde ondernemingen over dergelijke kwesties.


Hill & Knowlton Financial Group