Een greep uit ons werk
Ontmoet onze senior adviseurs

Toezicht en publicatie - hoe houdt u regie bij publicatie door toezichthouders?

Nederland kent een groeiend aantal toezichthouders voor diverse sectoren en onderwerpen zoals: De Nederlandse Emissie autoriteit, de Kansspel Autoriteit, het Commissariaat voor de Media, de Autoriteit Consument en Markt, het Agentschap Telecom, de Inspectie Leefomgeving, de Inspectie SZW, de Nederlandse Voedsel en waren autoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Milieudienst Rijnmond DCMR, Autoriteit Financiële Markten, College Bescherming Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank. Ook de Belastingdienst rekenen we tot deze groep.

 
Toezicht en publicatie - hoe houdt u regie bij publicatie door toezichthouders?
Bedrijven willen van de toezichthouders weten waar ze aan toe zijn en waaraan ze zich moeten houden.


Sanctiebesluiten moeten steeds meer wettelijk verplicht openbaar worden gemaakt.


In deze context komen toezichthouders tot publicatie van onderzoeken of boetebesluiten. Met alle reputatieschade van dien. Dat kan gaan over voorwetenschap, misleidende handelspraktijken, ongeoorloofde reclame op televisie, fiscaal bedrog, ondeugdelijke apparatuur, schending milieunormen, schending privacyregels, noemt u maar op.


Onze experts hebben ervaring met het publicatieproces bij toezichthouders. Zij begeleiden het proces van publicatie en de afstemming met de toezichthouder, altijd in samenwerking met betrokken advocaten. Gerenommeerde advocatenkantoren betrekken Hill+Knowlton Strategies ook in dit proces.