Een greep uit ons werk
Ontmoet onze senior adviseurs
Een van de public affairsopdrachten waar Hill+Knowlton Strategies zich voor inspant is GroenGas Mobiel

Public Affairs – regie op publieke en politieke meningsvorming

Hill+Knowlton Strategies is een bureau voor PR en PA met kantoren in Amsterdam en Den Haag. Wij zijn onderdeel van een groot internationaal PR- en public affairs netwerk met kantoren in Brussel en andere hoofdsteden in de wereld. Als het er echt om gaat zijn wij uw regisseur van communicatie die is gericht op het beïnvloeden van de politieke en publieke opinie. Wij creëren een positief klimaat voor de acceptatie van uw ondernemingsstrategie.

 
Public Affairs Hill+Knowlton Strategies
PR in combinatie met Public Affairs
Hill+Knowlton Strategies helpt u bij het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie om de voor politieke besluitvorming relevante stakeholders te managen. Of er nu moet worden verdedigd tegen dreigend ingrijpen door de overheid of als de overheid nieuw beleid moet vormen, wij zijn er voor onze klanten in tijden van crisis en situaties die er echt toe doen. Wij ontwikkelen met u de voor uw organisatie in Den Haag en Brussel onderscheidende boodschappen. Wij zorgen ervoor dat deze op het juiste moment, via de juiste weg bij de juiste instanties en personen worden overgebracht. Gebaseerd op een scherp inzicht, expertise en ervaring voeren wij regie over inhoud, kanaal en timing.
 
Kennis van Den Haag
Hill+Knowlton Strategies is zeer thuis in de public affairs arena in Den Haag. Voor succes is het essentieel te weten hoe de Haagse besluitvorming verloopt en wanneer en hoe die beïnvloed kan worden. De experts van Hill+Knowlton Strategies zetten hun kennis en contacten in voor monitoring van de politiek-maatschappelijke agenda. Op basis van onderzoek en analyse brengen zij politieke stakeholders, betrokken belangen en mogelijke gevoeligheden in kaart en wijzen de weg naar effectieve beïnvloeding van het besluitvormingsproces.
 
Maatschappelijke en politieke lobby
De PR- en public affairs experts van Hill+Knowlton Strategies weten de weg in de politiek en het medialandschap. Zij hebben de contacten, kennis en vaardigheden voor directe lobby. Zij zijn daarnaast ervaren in het opzetten en uitvoeren van eigentijdse communicatiestrategieën. Hill+Knowlton Strategies heeft toegang tot alle traditionele media, zoals kranten, radio en TV. Steeds vaker is een succesvolle lobby afhankelijk van bedrevenheid in de pro-actieve inzet van nieuwe digitale en sociale media. De PR- en public affairs consultants van Hill+Knowlton Strategies helpen u graag hierbij.
 
Opdrachtgevers en sectoren
Onze PR en public affairs ervaring ligt bij organisaties en ondernemingen in de sectoren ICT, media, defensie, food, retail, financiële dienstverlening, milieu, gezondheidszorg, energie, telecom, nutsbedrijven en transport.


 

 

Voor meer informatie :