Een greep uit ons werk
Ontmoet onze senior adviseurs

Issues & Crisis management – reputatieschade voorkomen en herstellen

Een crisis komt altijd onverwacht en kan in zeer korte tijd enorme financiële en reputatieschade aanrichten. Hill+Knowlton Strategies staat organisaties bij met een schat aan ervaring op het gebied van crisiscommunicatie, om schade zo veel mogelijk te voorkomen en te herstellen.

 
Issues & Crisis management Hill+Knowlton Strategies
Bedrijven spenderen veel tijd en geld aan een zorgvuldige opbouw van een gedegen reputatie. Al die inspanningen kunnen een enkel ogenblik teniet worden gedaan, door een fout in een product, door fraude, door systeemfouten, door aanvallen van hackers, door stakingen, branden, bedrijfsongevallen en door andere nare en onvoorziene zaken.
 
Een crisis komt altijd onverwacht en kan in zeer korte tijd enorme financiële en reputatieschade aanrichten. Een organisatie die echter in een crisissituatie haar doelgroepen daadkrachtig tegemoet treedt met een heldere, eenduidige boodschap, kan veel schade voorkomen en een kostbaar bedrijfsprofiel behouden.
 
Crisiscommunicatie – voorkomen én genezen
Specialisten van Hill+Knowlton Strategies verzorgen communicatieadvies in crisissituaties en bereiden organisaties voor op dergelijke omstandigheden. Zij voeren kwetsbaarheidsanalyses uit, identificeren mogelijke crisisscenario's, voorzien in procedures voor het omgaan met crises, verzorgen simulaties van crisissituaties onder levensechte tijdsdruk, alles om een werkelijke crisis voor te zijn of in omvang en impact te beperken. En uiteraard staan onze experts klaar als het er echt spannend wordt. Zij ondersteunen opdrachtgevers bij de beheersing van een werkelijke crisis, met verstandige en effectieve crisiscommunicatie.
 
Stevige reputatie in crises
Onze ervaring is breed en zeer gevarieerd. Onze teams hebben op crisisgebied een stevige reputatie opgebouwd op basis van hun activiteiten bij onder meer industriële en transportongevallen, milieuproblemen, arbeidsconflicten, sluiting van bedrijven, media- en overheidsonderzoek, het terugroepen van producten en financiële onregelmatigheden.
 
Ondersteuning bij crisis communicatie:
Issues & crisis communicatieteam Hill+Knowlton Strategies Nederland:
Ingo Heijnen Ingo.Heijnen@hkstrategies.com
+31-6-55 86 79 04
 
Buiten kantooruren zijn onze crisisadviseurs bereikbaar via volgend nummer: +31-6-21 87 37 06.
 

Voor meer informatie :

Ingo Heijnen
Chairman en Sr. Vice President Operations Continental Europe

telefoon: +31204044707
email: ingo.heijnen@hkstrategies.com