Een greep uit ons werk
Ontmoet onze senior adviseurs

Corporate Marketing - effectiviteit in het creëren van voorkeur

De voorkeur voor een succesvol consumentenproduct en voor het bedrijf erachter zijn onlosmakelijk verbonden. Corporate Marketing is dan ook een belangrijke kernactiviteit van Hill+Knowlton Strategies. 
Corporate Marketing Hill+Knowlton Strategies
Wij brengen de activiteiten van de Corporate en Marketing professionals bij elkaar – met een gezamenlijk doel: commercieel succes en een goede reputatie.


Hun inspanningen zijn erop gericht dat de klant een positief effect ervaart op zijn bottom-line, maar ook zelf de verantwoordelijkheid neemt om op langere termijn zijn license to operate te blijven behouden. De consument is een stakeholder. Een stakeholder is consument.


Succes in Corporate Marketing
Bij onze succesvolle manier van Corporate Marketing bedrijven gaat het er om dat merken (en dan zeker de merken waarvan de Product Brand name dezelfde is als de Corporate Brand Name!) laten zien overweg te kunnen met deze realiteit. Intern en extern. Dat is wat Hill+Knowlton Strategies verstaat onder effectieve corporate marketing.


Hill+Knowlton Strategies heeft de professionals die deze veranderende werkelijkheid kennen en herkennen. Onze Corporate Marketing experts kunnen deze in zowel Brand Stories als in Corporate Storytelling benutten. Creativiteit in strategie en uitvoering is voor Hill+Knowlton Strategies hierbij een belangrijk uitgangspunt, gekoppeld aan een pragmatische aanpak en een meetbaar resultaat.
 
Hill+Knowlton Strategies zet haar expertise op het terrein van Corporate Marketing in voor klanten als BlackBerry, Danone, KPN, McDonald’s, P&G en Wacom.