Een greep uit ons werk
Ontmoet onze senior adviseurs

Change Communications – veranderingen zijn de enige constante

Hill+Knowlton Strategies ontwikkelt en implementeert omvangrijke communicatieprogramma’s ter ondersteuning van bedrijfskritieke veranderingen van organisaties. 
Change Communications Hill+Knowlton Strategies
 
Mensen maken het verschil…
Organisaties moeten onder druk van de voortdurend en snel veranderende buitenwereld steeds wendbaarder worden en blijven. Denk aan de druk van disruptieve technologieën, de snelheid waarmee innovaties worden doorgevoerd, de sociale innovaties zoals netwerk- en deeleconomie. Maar ook na een strategische koerswijziging, een fusie of overname, wisselingen van management en rebranding staan organisaties voor de grote uitdaging om zo snel mogelijk de nieuwe realiteit tot het beoogde resultaat te brengen.


Dat vraagt van zowel bestuurders als medewerkers een groot aanpassingsvermogen. Binnen die veranderingen staat één ding vast: mensen maken altijd het verschil en zijn de kritische succesfactor bij veranderingen.Als het er echt om gaat
Juist wanneer onze opdrachtgevers voor een dergelijke uitdagende strategische koerswijziging staan, bieden wij ondersteuning met een effectieve strategie, een boeiend en geloofwaardig verhaal en de inzet van on- en offline middelen in een goed getimed programma. Hiermee helpen wij draagvlak te creëren om daarmee de organisatie in beweging te krijgen. Daarbij hanteren wij een geïntegreerde, multi-disciplinaire aanpak die er aan bijdraagt dat mensen het nieuwe perspectief als gevolg van een verandering willen omarmen en in staat worden gesteld het gewenste gedrag dat daarvoor nodig is, in de praktijk te brengen.
 
Change programma’s: van strategisch advies tot uitvoering
Hill+Knowlton ontwikkelt en implementeert voor haar opdrachtgevers inspirerende en programmatisch uitgevoerde verander- en cultuurprogramma’s. Wij combineren daarbij verschillende expertises, zoals strategieontwikkeling, leiderschapsprogramma’s en -coaching, interne communicatie, stakeholdermanagement, regievoering & projectmanagement in communicatie, corporate marketing, research & metingen, issue-communicatie en reputatiebescherming.
 
Onder andere ING Bank, Post.nl, ASN Bank en Mediq hebben ons gevraagd hen te helpen met de communicatie rond belangrijke veranderprocessen